ផលិតផល

  • Preheater Preheater

    ឧបករណ៍កម្តៅទឹកក្តៅ

    roller ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកត្រូវនឹងស្តង់ដាជាតិនៃសម្ពាធសម្ពាធ, និងភ្ជាប់វិញ្ញាបនប័ត្រកុងតឺន័រសម្ពាធនិងវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យ។
    roller ផ្ទៃក្រឡុកនីមួយៗបន្ទាប់ពីកិនបានត្រឹមត្រូវនិងដោះស្រាយជាមួយបន្ទះដែករឹងអេសអេសអេស។